Suomalaisten selkäterveys

  • Selkäsairaudet kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa. Taipumus selkäsairauksiin periytyy osittain, mutta ylipaino, pituus, raskas ruumiillinen työ, työn yksitoikkoisuus ja rasittavat työasennot, autolla ajo, vapaa-ajan liikunnan määrä, tapaturmat ja jotkin psyykkiset tekijät vaikuttavat selkäsairauksiin.
  • Selkäsairauksia on kaikenikäisillä, mutta työikäisillä ja vanhuksilla enemmän kuin lapsilla ja nuorilla
  • Selkäkivuista kärsivien kannattaisi jatkaa tavanomaisia päivittäisiä toimintoja kivun sallimissa rajoissa ja välttää liiallista vuodelepoa
  • Kevyt liikkuminen nopeuttaa paranemista. Yksi hyvä keino hoitaa pitkittyneitä selkäsairauksia on liikunta
  • Riittävän intensiivisillä ja pitkäkestoisilla lihasvoimaharjoituksilla sekä yleiskuntoa kohentavilla harjoituksilla voidaan vähentää kroonisen selkäpotilaan kipua ja lisätä toimintakykyä
  • Selkäongelmia on vuosittain noin miljoonalla suomalaisella
  • Pitkällä aikavälillä selkäoireet näyttävät lisääntyvän
  • Yhteiskunnalle selkäsairaudet konkretisoituvat ennenaikaisina eläkkeelle siirtymisinä ja sairas poissaoloina
  • Yleisimpiä selkävaivoja ovat iskias eli välilevytyrä, noidannuoli, lihasvenähdys, -jännitys ja lihaskrampit, sekä välilevyn pullistuma, selkäydinkanavan ahtautuma ja rappeutumamuutokset

Lähde: Terveystiedon verkkolehti 20.10.2010.

Selättimellä selkä kuntoon ja paino hallintaan